Υφάσματα επιπλώσεων


Κουρτίνα-Υφ.επίπλωσης ARCHIVA Sepia
Κουρτίνα-Υφ.επίπλωσης ARCHIVA Smoke
Κουρτίνα-Υφ.επίπλωσης CARTIER Mocha
Κουρτίνα-Υφ.επίπλωσης CARTIER Noir
Κουρτίνα-Υφ.επίπλωσης CORTES Mocha
Κουρτίνα-Υφ.επίπλωσης CORTES Noir
Κουρτίνα-Υφ.επίπλωσης FIJI-FL-ANTELOPE 06
Κουρτίνα-Υφ.επίπλωσης FIJI-FL-ANTIQUE 04
Κουρτίνα-Υφ.επίπλωσης FIJI-FL-AZALEA 35
Κουρτίνα-Υφ.επίπλωσης FIJI-FL-CANYON 29
Κουρτίνα-Υφ.επίπλωσης FIJI-FL-CARDINAL 31
Κουρτίνα-Υφ.επίπλωσης FIJI-FL-CHERRY 30
Κουρτίνα-Υφ.επίπλωσης FIJI-FL-DENIM 19
Κουρτίνα-Υφ.επίπλωσης FIJI-FL-DICE 16
Κουρτίνα-Υφ.επίπλωσης FIJI-FL-DOVE 12
Κουρτίνα-Υφ.επίπλωσης FIJI-FL-ELEPHANT 14
Κουρτίνα-Υφ.επίπλωσης FIJI-FL-FEATHER 13
Κουρτίνα-Υφ.επίπλωσης FIJI-FL-FOSSIL 33
Κουρτίνα-Υφ.επίπλωσης FIJI-FL-FREESIA 27
Κουρτίνα-Υφ.επίπλωσης FIJI-FL-FUNGHI 07
Κουρτίνα-Υφ.επίπλωσης FIJI-FL-GRIFFIN 10
Κουρτίνα-Υφ.επίπλωσης FIJI-FL-HAY 26
Κουρτίνα-Υφ.επίπλωσης FIJI-FL-HYDRO 21
Κουρτίνα-Υφ.επίπλωσης FIJI-FL-KOI 28
Κουρτίνα-Υφ.επίπλωσης FIJI-FL-LEAF 24
Κουρτίνα-Υφ.επίπλωσης FIJI-FL-LINDEN 25
Κουρτίνα-Υφ.επίπλωσης FIJI-FL-MARINE 18
Κουρτίνα-Υφ.επίπλωσης FIJI-FL-MARZIPAN 02

Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 81, Πάτρα, Ελλάδα
info@koulisfamily.gr
Τ: 2610 439888
FIND US