Κλασσικά


Χαλί Jamila 08975-036

Χαλί Jamila 08975-036

230x160x1 Tzikas Carpets

255,00€

Χαλί Jamila 08976-092

Χαλί Jamila 08976-092

230x160x1 Tzikas Carpets

230,00€

Χαλί Jamila 09437-011

Χαλί Jamila 09437-011

230x160x1 Tzikas Carpets

230,00€

Χαλί Jamila 10678-010

Χαλί Jamila 10678-010

230x160x1 Tzikas Carpets

255,00€

Χαλί Jamila 10678-060

Χαλί Jamila 10678-060

230x160x1 Tzikas Carpets

255,00€

Χαλί Jamila 10683-090

Χαλί Jamila 10683-090

230x160x1 Tzikas Carpets

230,00€

Χαλί Jamila 11386-010

Χαλί Jamila 11386-010

230x160x1 Tzikas Carpets

255,00€

Χαλί Jamila 11393-011

Χαλί Jamila 11393-011

230x160x1 Tzikas Carpets

255,00€

Χαλί Jamila 12274-011

Χαλί Jamila 12274-011

230x160x1 Tzikas Carpets

255,00€

Χαλί Jamila 13111-070

Χαλί Jamila 13111-070

230x160x1 Tzikas Carpets

255,00€

Χαλί Jamila 13112-060

Χαλί Jamila 13112-060

230x160x1 Tzikas Carpets

255,00€

Χαλί Jamila 14461-010

Χαλί Jamila 14461-010

230x160x1 Tzikas Carpets

255,00€

Χαλί Sherazad 8302 IVORY

Χαλί Sherazad 8302 IVORY

230x160x1 Royal Carpet

226,00€

Χαλί Sherazad 8302 RED

Χαλί Sherazad 8302 RED

230x160x1 Royal Carpet

226,00€

Χαλί Sherazad 8349 IVORY

Χαλί Sherazad 8349 IVORY

230x160x1 Royal Carpet

226,00€

Χαλί Sherazad 8349 RED

Χαλί Sherazad 8349 RED

230x160x1 Royal Carpet

226,00€

Χαλί Sherazad 8351 RED

Χαλί Sherazad 8351 RED

230x160x1 Royal Carpet

226,00€

Χαλί Sherazad 8404 RED

Χαλί Sherazad 8404 RED

230x160x1 Royal Carpet

226,00€

Χαλί Sherazad 8405 RED

Χαλί Sherazad 8405 RED

230x160x1 Royal Carpet

226,00€

Χαλί Sherazad 8712 RED

Χαλί Sherazad 8712 RED

230x160x1 Royal Carpet

226,00€

Χαλί Sherazad 8712B IVORY

Χαλί Sherazad 8712B IVORY

230x160x1 Royal Carpet

226,00€

Χαλί Sherazad 8874 RED

Χαλί Sherazad 8874 RED

230x160x1 Royal Carpet

226,00€


Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 81, Πάτρα, Ελλάδα
info@koulisfamily.gr
Τ: 2610 439888
FIND US