Τουαλέτα


Τουαλέτα Classic 2017

Τουαλέτα Classic 2017

150x54x110 Andrea Fanfani

8.730,00€

Τουαλέτα Classic 2028

Τουαλέτα Classic 2028

120x52x97 Andrea Fanfani

4.861,00€

Τουαλέτα Classic 2037

Τουαλέτα Classic 2037

126x57x95 Andrea Fanfani

5.766,00€

Τουαλέτα Classic 2039

Τουαλέτα Classic 2039

125x50x140 Andrea Fanfani

4.204,00€

Τουαλέτα Dante

Τουαλέτα Dante

180x50x93 Daytona - Signorini & Coco

9.393,00€

Τουαλέτα Delano

Τουαλέτα Delano

50x141x92 Selva

4.528,00€

Τουαλέτα Double C

Τουαλέτα Double C

150x55x70 Daytona - Signorini & Coco

8.376,00€

Τουαλέτα Eden

Τουαλέτα Eden

133x54x87 Gold Confort

5.840,00€

Τουαλέτα Floreale 313

Τουαλέτα Floreale 313

134x62x95 Signorini & Coco

2.996,00€

Τουαλέτα Floreale 313/O

Τουαλέτα Floreale 313/O

130x55x88 Signorini & Coco

2.912,00€

Τουαλέτα Forever 9003

Τουαλέτα Forever 9003

128x56x98 Signorini & Coco

3.636,00€

Τουαλέτα Forever 9007

Τουαλέτα Forever 9007

183x40x80 Signorini & Coco

5.380,00€

Τουαλέτα Hamilton

Τουαλέτα Hamilton

160x60x80 Daytona - Signorini & Coco

6.086,00€

Τουαλέτα Heritage

Τουαλέτα Heritage

51x141x87 Selva

5.015,00€

Τουαλέτα Indigo

Τουαλέτα Indigo

56x150x68 Selva

6.220,00€

Τουαλέτα Infinity

Τουαλέτα Infinity

135x50x78 Signorini & Coco

2.106,00€

Τουαλέτα Jubilee

Τουαλέτα Jubilee

51x116x85 Selva

3.975,00€

Τουαλέτα Loft

Τουαλέτα Loft

180x60x80 Daytona - Signorini & Coco

6.749,00€

Τουαλέτα Maracana

Τουαλέτα Maracana

140x60x85 Volpi

5.444,00€

Τουαλέτα Marchese

Τουαλέτα Marchese

52x136x96 Giusti Portos

7.447,00€

Τουαλέτα Medea

Τουαλέτα Medea

55x132x85 Giusti Portos

5.550,00€

Τουαλέτα Medicea 803

Τουαλέτα Medicea 803

135x58x112 Signorini & Coco

6.398,00€

Τουαλέτα Medicea 807

Τουαλέτα Medicea 807

190x44x83 Signorini & Coco

9.176,00€

Τουαλέτα Mezzaluna

Τουαλέτα Mezzaluna

56x142x92 Giusti Portos

5.042,00€

Τουαλέτα Milano

Τουαλέτα Milano

150x60x70 Daytona - Signorini & Coco

6.433,00€

Τουαλέτα Naxos 3603

Τουαλέτα Naxos 3603

140x56x105 Signorini & Coco

2.816,00€

Τουαλέτα Naxos 3607

Τουαλέτα Naxos 3607

180x46x77 Signorini & Coco

3.596,00€

Τουαλέτα Opera 2054

Τουαλέτα Opera 2054

137x60x116 Andrea Fanfani

10.602,00€

Τουαλέτα Perseo

Τουαλέτα Perseo

50x131x86 Giusti Portos

4.848,00€

Τουαλέτα Portofino 1303/L

Τουαλέτα Portofino 1303/L

138x59x115 Signorini & Coco

5.228,00€


Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 81, Πάτρα, Ελλάδα
info@koulisfamily.gr
Τ: 2610 439888
FIND US