Γραφείο


Secretaire Villa Borghese

Secretaire Villa Borghese

92x48x152 Selva

3.670,00€

Secretary Sophia

Secretary Sophia

68x42x142 Selva

3.224,00€

Βιβλιοθήκη Atlantic

Βιβλιοθήκη Atlantic

60x54x186 Selva

3.995,00€

Βιβλιοθήκη Bellagio

Βιβλιοθήκη Bellagio

130x38x78 Selva

1.910,00€

Βιβλιοθήκη Constantia

Βιβλιοθήκη Constantia

112x42x153 Selva

2.406,00€

Βιβλιοθήκη Didier

Βιβλιοθήκη Didier

76x46x224 Volpi

4.576,00€

Βιβλιοθήκη Downtown

Βιβλιοθήκη Downtown

60x45x200 Selva

2.163,00€

Βιβλιοθήκη Eden

Βιβλιοθήκη Eden

142x34x218 Gold Confort

5.010,00€

Βιβλιοθήκη Empire

Βιβλιοθήκη Empire

125x38x185 Selva

5.297,00€

Βιβλιοθήκη Forever 9014

Βιβλιοθήκη Forever 9014

100x35x100 Signorini & Coco

3.342,00€

Βιβλιοθήκη Forever 9511

Βιβλιοθήκη Forever 9511

156x49x224 Signorini & Coco

5.609,00€

Βιβλιοθήκη Luna

Βιβλιοθήκη Luna

58x42x213 Selva

1.761,00€

Βιβλιοθήκη Medicea

Βιβλιοθήκη Medicea

225x61x245 Signorini & Coco

16.106,00€

Βιβλιοθήκη Portofino

Βιβλιοθήκη Portofino

289x53x244 Signorini & Coco

11.675,00€

Βιβλιοθήκη Raven

Βιβλιοθήκη Raven

61x51x182 Volpi

4.216,00€

Βιβλιοθήκη Raven R6B

Βιβλιοθήκη Raven R6B

161x47x218 Volpi

6.770,00€

Βιβλιοθήκη Sophia

Βιβλιοθήκη Sophia

68x42x214 Selva

1.786,00€

Βιβλιοθήκη Vendome

Βιβλιοθήκη Vendome

69x54x202 Selva

5.223,00€

Βιβλιοθήκη Vermont

Βιβλιοθήκη Vermont

360x55x224 Daytona - Signorini & Coco

24.285,00€

Γραφείο Bellagio

Γραφείο Bellagio

140x70x78 Selva

2.815,00€

Γραφείο Bernini

Γραφείο Bernini

180x90x78 Selva

6.535,00€

Γραφείο Constantia

Γραφείο Constantia

160x70x77 Selva

2.889,00€

Γραφείο Dante

Γραφείο Dante

130x56x89 Daytona - Signorini & Coco

5.449,00€

Γραφείο Downtown

Γραφείο Downtown

120x60x78 Selva

2.577,00€

Γραφείο Forever 9008/G

Γραφείο Forever 9008/G

120x50x80 Signorini & Coco

3.073,00€

Γραφείο Forever 9024

Γραφείο Forever 9024

120x58x77 Signorini & Coco

6.904,00€

Γραφείο Forever 9522

Γραφείο Forever 9522

190x90x79 Signorini & Coco

7.845,00€

Γραφείο Hector

Γραφείο Hector

200x100x77 Selva

7.718,00€

Γραφείο Hemingway

Γραφείο Hemingway

96x98x125 Grilli

4.774,00€

Γραφείο Heritage

Γραφείο Heritage

127x61x75 Selva

3.269,00€


Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 81, Πάτρα, Ελλάδα
info@koulisfamily.gr
Τ: 2610 439888
FIND US