Τραπέζι


Τραπέζι Alfred

Τραπέζι Alfred

250x120x73 Daytona - Signorini & Coco

11.081,00€

Τραπέζι Aliante

Τραπέζι Aliante

200x105x76 AntonelloItalia

4.569,00€

Τραπέζι Arthur

Τραπέζι Arthur

203x101x77 AntonelloItalia

5.797,00€

Τραπέζι Aston

Τραπέζι Aston

250x110x75 Daytona - Signorini & Coco

14.533,00€

Τραπέζι Baltimora

Τραπέζι Baltimora

180x75 Selva

9.593,00€

Τραπέζι Bellagio

Τραπέζι Bellagio

165x120x77 Selva

4.428,00€

Τραπέζι Bolton

Τραπέζι Bolton

250x120x73 Daytona - Signorini & Coco

17.336,00€

Τραπέζι Boston

Τραπέζι Boston

220x105x77 Selva

6.331,00€

Τραπέζι Byron

Τραπέζι Byron

250x110x73 Daytona - Signorini & Coco

7.221,00€

Τραπέζι Clarance

Τραπέζι Clarance

123x123x75 AntonelloItalia

4.228,00€

Τραπέζι Classic 687/P

Τραπέζι Classic 687/P

140x102x80 Andrea Fanfani

6.138,00€

Τραπέζι Classic 698

Τραπέζι Classic 698

135x80 Andrea Fanfani

6.051,00€

Τραπέζι Dante

Τραπέζι Dante

210x110x73 Daytona - Signorini & Coco

8.390,00€

Τραπέζι David

Τραπέζι David

230x105x76 AntonelloItalia

3.021,00€

Τραπέζι Dolcevita

Τραπέζι Dolcevita

110x180x80 Giusti Portos

5.855,00€

Τραπέζι Donatello

Τραπέζι Donatello

212x107x76 Selva

7.030,00€

Τραπέζι Downtown

Τραπέζι Downtown

170x170x77 Selva

3.643,00€

Τραπέζι Empire

Τραπέζι Empire

250x120x75 Selva

9.548,00€

Τραπέζι Epoque

Τραπέζι Epoque

220x100x78 Giusti Portos

5.550,00€

Τραπέζι Forever

Τραπέζι Forever

120x120x78 Signorini & Coco

3.855,00€

Τραπέζι Free

Τραπέζι Free

200x100x76 AntonelloItalia

3.052,00€

Τραπέζι Harris

Τραπέζι Harris

230x132x76 Grilli

9.176,00€

Τραπέζι Heritage

Τραπέζι Heritage

200x110x77 Selva

4.890,00€

Τραπέζι Igor

Τραπέζι Igor

240x108x76 AntonelloItalia

4.271,00€

Τραπέζι Indigo

Τραπέζι Indigo

250x120x73 Selva

7.723,00€

Τραπέζι Infinity

Τραπέζι Infinity

180x100x77 AntonelloItalia

5.341,00€

Τραπέζι Karma

Τραπέζι Karma

320x160x75 Daytona - Signorini & Coco

21.345,00€

Τραπέζι Lester

Τραπέζι Lester

110x220x80 Giusti Portos

7.175,00€

Τραπέζι Limone

Τραπέζι Limone

100x77 Selva

1.786,00€

Τραπέζι Lord

Τραπέζι Lord

110x210x76 Giusti Portos

7.290,00€


Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 81, Πάτρα, Ελλάδα
info@koulisfamily.gr
Τ: 2610 439888
FIND US