Γραφείο


Secretaire Villa Borghese

Secretaire Villa Borghese

92x48x152 Selva

3.670,00€

Secretary Sophia

Secretary Sophia

68x42x142 Selva

3.224,00€

Γραφείο Bellagio

Γραφείο Bellagio

140x70x78 Selva

2.815,00€

Γραφείο Bernini

Γραφείο Bernini

180x90x78 Selva

6.535,00€

Γραφείο Constantia

Γραφείο Constantia

160x70x77 Selva

2.889,00€

Γραφείο Dante

Γραφείο Dante

130x56x89 Daytona - Signorini & Coco

5.449,00€

Γραφείο Downtown

Γραφείο Downtown

120x60x78 Selva

2.577,00€

Γραφείο Forever 9008/G

Γραφείο Forever 9008/G

120x50x80 Signorini & Coco

3.073,00€

Γραφείο Forever 9024

Γραφείο Forever 9024

120x58x77 Signorini & Coco

6.904,00€

Γραφείο Forever 9522

Γραφείο Forever 9522

190x90x79 Signorini & Coco

7.845,00€

Γραφείο Hector

Γραφείο Hector

200x100x77 Selva

7.718,00€

Γραφείο Hemingway

Γραφείο Hemingway

96x98x125 Grilli

4.774,00€

Γραφείο Heritage

Γραφείο Heritage

127x61x75 Selva

3.269,00€

Γραφείο Jack

Γραφείο Jack

130x50x72 Daytona - Signorini & Coco

6.804,00€

Γραφείο Jubilee

Γραφείο Jubilee

155x75x78 Selva

2.854,00€

Γραφείο Medicea

Γραφείο Medicea

300x200x78 Signorini & Coco

18.051,00€

Γραφείο Monica

Γραφείο Monica

200x100x75 Daytona - Signorini & Coco

10.871,00€

Γραφείο Monteverdi

Γραφείο Monteverdi

212x84x81 Volpi

10.515,00€

Γραφείο Ornella

Γραφείο Ornella

92x57x97 Selva

1.686,00€

Γραφείο Portofino

Γραφείο Portofino

195x92x80 Signorini & Coco

13.414,00€

Γραφείο Victor

Γραφείο Victor

136x90x77 Selva

4.972,00€

Γραφείο Villa Borghese

Γραφείο Villa Borghese

131x70x77 Selva

2.480,00€

Γραφείο Υπολογιστή Medicea

Γραφείο Υπολογιστή Medicea

120x45x78 Signorini & Coco

6.837,00€

Κομμότα Constantia

Κομμότα Constantia

100x44x103 Selva

2.009,00€

Κομμότα Maria Theresia

Κομμότα Maria Theresia

106x55x106 Selva

5.754,00€


Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 81, Πάτρα, Ελλάδα
info@koulisfamily.gr
Τ: 2610 439888
FIND US