Rugs


Carpet Elite 19286-957

Carpet Elite 19286-957

230x160 Tzikas Carpets

205.00€

Carpet Elite 19287-956

Carpet Elite 19287-956

230x160 Tzikas Carpets

205.00€

Carpet Elite 19289-957

Carpet Elite 19289-957

230x160 Tzikas Carpets

205.00€

Carpet Elite Modern 00117-953

Carpet Elite Modern 00117-953

160x230 Tzikas Carpets

205.00€

Carpet Elite Modern 19288-953

Carpet Elite Modern 19288-953

230x160 Tzikas Carpets

205.00€

Carpet Elite Modern 19288-957

Carpet Elite Modern 19288-957

230x160 Tzikas Carpets

205.00€

Carpet Elite Modern 19290-953

Carpet Elite Modern 19290-953

230x160 Tzikas Carpets

205.00€

Carpet Elite Modern 19290-957

Carpet Elite Modern 19290-957

230x160 Tzikas Carpets

205.00€

Carpet Heaven 16013-060

Carpet Heaven 16013-060

230x160 Tzikas Carpets

165.00€

Carpet Imagine 11831-080

Carpet Imagine 11831-080

230x160 Tzikas Carpets

165.00€

Carpet Imagine 15063-780

Carpet Imagine 15063-780

230x160 Tzikas Carpets

165.00€

Carpet Imagine 8870-097

Carpet Imagine 8870-097

230x160 Tzikas Carpets

165.00€

Carpet Imagine 9339-075

Carpet Imagine 9339-075

230x160 Tzikas Carpets

165.00€

Carpet Jamila 08975-036

Carpet Jamila 08975-036

230x160 Tzikas Carpets

255.00€

Carpet Jamila 08976-092

Carpet Jamila 08976-092

230x160 Tzikas Carpets

255.00€

Carpet Jamila 09437-011

Carpet Jamila 09437-011

230x160 Tzikas Carpets

255.00€

Carpet Jamila 10678-010

Carpet Jamila 10678-010

230x160 Tzikas Carpets

255.00€

Carpet Jamila 10678-060

Carpet Jamila 10678-060

230x160 Tzikas Carpets

255.00€

Carpet Jamila 10683-090

Carpet Jamila 10683-090

230x160 Tzikas Carpets

255.00€

Carpet Jamila 11386-010

Carpet Jamila 11386-010

230x160 Tzikas Carpets

255.00€

Carpet Jamila 11393-011

Carpet Jamila 11393-011

230x160 Tzikas Carpets

255.00€

Carpet Jamila 12274-011

Carpet Jamila 12274-011

230x160 Tzikas Carpets

255.00€

Carpet Jamila 13111-070

Carpet Jamila 13111-070

230x160 Tzikas Carpets

255.00€

Carpet Jamila 13112-060

Carpet Jamila 13112-060

230x160 Tzikas Carpets

255.00€

Carpet Jamila 14461-010

Carpet Jamila 14461-010

230x160 Tzikas Carpets

255.00€

Carpet Lima 14322-095

Carpet Lima 14322-095

230x160 Tzikas Carpets

208.00€

Carpet Lima 14323-095

Carpet Lima 14323-095

230x160 Tzikas Carpets

208.00€

Carpet Natura 15176-110

Carpet Natura 15176-110

230x160 Tzikas Carpets

120.00€

Carpet Nefeli 17962-670

Carpet Nefeli 17962-670

230x160 Tzikas Carpets

125.00€

Carpet Nefeli 17979-061

Carpet Nefeli 17979-061

230x160 Tzikas Carpets

125.00€


81, N.E.O Patron Athinon Str.,Patras Greece
info@koulisfamily.gr
Τ: +30 2610 439888
FIND US