Modern


Carpet Cannia Grey-Turquoise

Carpet Cannia Grey-Turquoise

160x230 Tapicap

300.00€

Carpet Cannia Grey-Yellow

Carpet Cannia Grey-Yellow

160x230 Tapicap

300.00€

Carpet Cannia White-Pink

Carpet Cannia White-Pink

160x230 Tapicap

300.00€

Carpet Maki Black-White

Carpet Maki Black-White

160x230 Tapicap

200.00€

Carpet Maki Grey-White

Carpet Maki Grey-White

160x230 Tapicap

200.00€

Carpet Maki Natural

Carpet Maki Natural

160x230 Tapicap

200.00€

Combo Hand Woven Rug Blue

Combo Hand Woven Rug Blue

160x230 Tapicap

420.00€

Combo Hand Woven Rug Ivory

Combo Hand Woven Rug Ivory

170x240 Tapicap

465.00€

Combo Hand Woven Rug Lt.GREY

Combo Hand Woven Rug Lt.GREY

170x240 Tapicap

465.00€

Combo Hand Woven Rug Natural

Combo Hand Woven Rug Natural

170x240 Tapicap

465.00€

Combo Hand Woven Rug Yellow

Combo Hand Woven Rug Yellow

170x240 Tapicap

465.00€

Glam Rug Beige Handmade Carpet

Glam Rug Beige Handmade Carpet

240x170 Tapicap

1,020.00€

Glam Rug Silver Handmade Carpet

Glam Rug Silver Handmade Carpet

240x170 Tapicap

1,020.00€

Handmade Carpet Fashion Ziegler 2011 206X266

Handmade Carpet Fashion Ziegler 2011 206X266

206x266 Koulis Family

1,350.00€

Handmade Carpet Fashion Ziegler 2013 173X243

Handmade Carpet Fashion Ziegler 2013 173X243

173x243 Koulis Family

950.00€

Handmade Carpet Fashion Ziegler 2014 193Χ286

Handmade Carpet Fashion Ziegler 2014 193Χ286

193x286 Koulis Family

1,245.00€

Handmade Carpet Fashion Ziegler 2016 165X243

Handmade Carpet Fashion Ziegler 2016 165X243

165x243 Koulis Family

990.00€

Handmade Carpet Fashion Ziegler 2018 200X295

Handmade Carpet Fashion Ziegler 2018 200X295

200x295 Koulis Family

1,665.00€

Handmade Carpet Fashion Ziegler 2021 193X247

Handmade Carpet Fashion Ziegler 2021 193X247

193x247 Koulis Family

1,072.00€

Handmade Carpet Fashion Ziegler 2022 204X295

Handmade Carpet Fashion Ziegler 2022 204X295

204x295 Koulis Family

1,353.00€

Handmade Carpet Fashion Ziegler 2023 164X237

Handmade Carpet Fashion Ziegler 2023 164X237

164x237 Koulis Family

877.00€

Handmade Carpet Fashion Ziegler 2024 141X199

Handmade Carpet Fashion Ziegler 2024 141X199

141x199 Koulis Family

633.00€

Handmade Carpet Fashion Ziegler 2027 150Χ222

Handmade Carpet Fashion Ziegler 2027 150Χ222

150x222 Koulis Family

825.00€

Handmade Carpet Fashion Ziegler 2034 144X190

Handmade Carpet Fashion Ziegler 2034 144X190

144x190 Koulis Family

618.00€

Handmade Carpet Fashion Ziegler 2035 175X250

Handmade Carpet Fashion Ziegler 2035 175X250

175x250 Koulis Family

1,082.00€

Handmade Carpet Fashion Ziegler 2046 179X242

Handmade Carpet Fashion Ziegler 2046 179X242

179x272 Koulis Family

1,176.00€

Handmade Carpet Fashion Ziegler2015 179X259

Handmade Carpet Fashion Ziegler2015 179X259

179x259 Koulis Family

1,050.00€

Handmade Carpet Gabba 1088 149Χ188

Handmade Carpet Gabba 1088 149Χ188

149x188 Koulis Family

475.00€

Handmade Carpet Gabba 1089 147Χ204

Handmade Carpet Gabba 1089 147Χ204

147x204 Koulis Family

505.00€

Handmade Carpet Gabba 2017 165X233

Handmade Carpet Gabba 2017 165X233

165x233 Koulis Family

600.00€


81, N.E.O Patron Athinon Str.,Patras Greece
info@koulisfamily.gr
Τ: +30 2610 439888
FIND US