Κλασσικά


Κλασικά Καλοκαιρινά Χαλιά

Χαλί Damask 72001-022

Χαλί Damask 72001-022

230x160 Tzikas Carpets

116,00€

Χαλί Damask 72002-022

Χαλί Damask 72002-022

230x160 Tzikas Carpets

116,00€

Χαλί Damask 72003-022

Χαλί Damask 72003-022

230x160 Tzikas Carpets

116,00€

Χαλί Damask 72004-022

Χαλί Damask 72004-022

230x160 Tzikas Carpets

116,00€

Χαλί Damask 72005-022

Χαλί Damask 72005-022

230x160 Tzikas Carpets

116,00€

Χαλί Damask 72006-022

Χαλί Damask 72006-022

230x160 Tzikas Carpets

116,00€

Χαλί Damask 72007-022

Χαλί Damask 72007-022

230x160 Tzikas Carpets

116,00€

Χαλί Damask 72008-022

Χαλί Damask 72008-022

230x160 Tzikas Carpets

116,00€

Χαλί Damask 72009-22

Χαλί Damask 72009-22

230x160 Tzikas Carpets

116,00€

Χαλί Damask 72010-22

Χαλί Damask 72010-22

230x160 Tzikas Carpets

116,00€

Χαλί Damask 72011-22

Χαλί Damask 72011-22

230x160 Tzikas Carpets

116,00€

Χαλί Damask 72012-22

Χαλί Damask 72012-22

230x160 Tzikas Carpets

116,00€

Χαλί Luxury 12268-670

Χαλί Luxury 12268-670

236x166 Tzikas Carpets

157,00€

Χαλί Luxury 12592-072

Χαλί Luxury 12592-072

236x166 Tzikas Carpets

157,00€

Χαλί Luxury 12592-670

Χαλί Luxury 12592-670

236x166 Tzikas Carpets

157,00€

Χαλί Luxury 12593-670

Χαλί Luxury 12593-670

236x166 Tzikas Carpets

157,00€

Χαλί Luxury 13273-072

Χαλί Luxury 13273-072

236x166 Tzikas Carpets

157,00€

Χαλί Luxury 13273-670

Χαλί Luxury 13273-670

236x166 Tzikas Carpets

157,00€

Χαλί Luxury 13291-072

Χαλί Luxury 13291-072

236x166 Tzikas Carpets

157,00€

Χαλί Luxury 13291-670

Χαλί Luxury 13291-670

236x166 Tzikas Carpets

157,00€

Χαλί Nain 0005-610

Χαλί Nain 0005-610

236x166x1 Tzikas Carpets

132,00€

Χαλί Nain 1985-010

Χαλί Nain 1985-010

236x166x1 Tzikas Carpets

132,00€

Χαλί Nain 1985-160

Χαλί Nain 1985-160

236x166x1 Tzikas Carpets

132,00€

Χαλί Nain 3178-012

Χαλί Nain 3178-012

236x166x1 Tzikas Carpets

132,00€

Χαλί Nain 5928-010

Χαλί Nain 5928-010

236x166x1 Tzikas Carpets

132,00€

Χαλί Nain 6284-160

Χαλί Nain 6284-160

236x166x1 Tzikas Carpets

132,00€

Χαλί Nain 8122-011

Χαλί Nain 8122-011

236x166x1 Tzikas Carpets

132,00€

Χαλί Nain 8122-160

Χαλί Nain 8122-160

236x166x1 Tzikas Carpets

132,00€

Χαλί Nain 9772-010

Χαλί Nain 9772-010

236x166x1 Tzikas Carpets

132,00€

Χαλί Nain 9779-160

Χαλί Nain 9779-160

236x166x1 Tzikas Carpets

132,00€


Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 81, Πάτρα, Ελλάδα
info@koulisfamily.gr
Τ: 2610 439888
FIND US