Χαλιά Χειροποίητα


Χαλιά Χειροποίητα

Χαλί Χειροποίητο Bokhara 1015 183 x 274
Χαλί Χειροποίητο Bokhara 1016 161x242
Χαλί Χειροποίητο Bokhara 1019 130x180
Χαλί Χειροποίητο Bokhara 1020 155x237
Χαλί Χειροποίητο Bokhara 1023 123x198
Χαλί Χειροποίητο Bokhara 1024 153x250
Χαλί Χειροποίητο Bokhara 1028 155x266
Χαλί Χειροποίητο Bokhara 1029 188x277
Χαλί Χειροποίητο Bokhara 1032 248x251

Χαλί Χειροποίητο Bokhara 1032 248x251

251x248 Koulis Family

1.105,00€

Χαλί Χειροποίητο Bokhara 1033 190x283
Χαλί Χειροποίητο Bokhara 1057 152x237
Χαλί Χειροποίητο Bokhara 1059 187x268
Χαλί Χειροποίητο Bokhara 1060 184x260
Χαλί Χειροποίητο Bokhara 1067 170x242
Χαλί Χειροποίητο Bokhara Silk 1017 208x285
Χαλί Χειροποίητο Bokhara Silk 1018 137x213
Χαλί Χειροποίητο Bokhara Silk 1021 153x241
Χαλί Χειροποίητο Bokhara Silk 1022 140x185
Χαλί Χειροποίητο Bokhara Silk 1025 159x232
Χαλί Χειροποίητο Bokhara Silk 1026 169x239
Χαλί Χειροποίητο Bokhara Silk 1027 126x182
Χαλί Χειροποίητο Bokhara Silk 1030 169x255
Χαλί Χειροποίητο Bokhara Silk 1031 202x247
Χαλί Χειροποίητο Bokhara Silk 1055 172x241
Χαλί Χειροποίητο Bokhara Silk 1056 201x283
Χαλί Χειροποίητο Bokhara Silk 1058 188x277
Χαλί Χειροποίητο Bokhara Silk 1061 199x244

Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 81, Πάτρα, Ελλάδα
info@koulisfamily.gr
Τ: 2610 439888
FIND US