Μοντέρνα


Μοντέρνα Καλοκαιρινά Χαλιά

Χαλί Ammos 1050-026

Χαλί Ammos 1050-026

230x160 Tzikas Carpets

63,00€

Χαλί Ammos 1052-026

Χαλί Ammos 1052-026

230x160 Tzikas Carpets

63,00€

Χαλί Ammos 1052-044

Χαλί Ammos 1052-044

230x160 Tzikas Carpets

63,00€

Χαλί Ammos 1633-026

Χαλί Ammos 1633-026

230x160 Tzikas Carpets

63,00€

Χαλί Ammos 1633-044

Χαλί Ammos 1633-044

230x160 Tzikas Carpets

63,00€

Χαλί Ammos 1641-026

Χαλί Ammos 1641-026

230x160 Tzikas Carpets

63,00€

Χαλί Ammos 1641-044

Χαλί Ammos 1641-044

230x160 Tzikas Carpets

63,00€

Χαλί Ammos 1866-026

Χαλί Ammos 1866-026

230x160 Tzikas Carpets

63,00€

Χαλί Ammos 1866-044

Χαλί Ammos 1866-044

230x160 Tzikas Carpets

63,00€

Χαλί Art-3 067-102

Χαλί Art-3 067-102

220x150 Tzikas Carpets

114,00€

Χαλί Art-3 090-119

Χαλί Art-3 090-119

220x150 Tzikas Carpets

114,00€

Χαλί Art-3 112-119

Χαλί Art-3 112-119

220x150 Tzikas Carpets

114,00€

Χαλί Art-3 229-112

Χαλί Art-3 229-112

220x150 Tzikas Carpets

114,00€

Χαλί Art-3 296-102

Χαλί Art-3 296-102

220x150 Tzikas Carpets

114,00€

Χαλί Art-3 501-123

Χαλί Art-3 501-123

220x150 Tzikas Carpets

114,00€

Χαλί Art-3 517-102

Χαλί Art-3 517-102

220x150 Tzikas Carpets

114,00€

Χαλί Art-3 519-102

Χαλί Art-3 519-102

220x150 Tzikas Carpets

114,00€

Χαλί Art-3 601-102

Χαλί Art-3 601-102

220x150 Tzikas Carpets

114,00€

Χαλί Art-3 921-102

Χαλί Art-3 921-102

220x150 Tzikas Carpets

114,00€

Χαλί Batik 006-103

Χαλί Batik 006-103

230x160 Tzikas Carpets

53,00€

Χαλί Batik 020-102

Χαλί Batik 020-102

230x160 Tzikas Carpets

53,00€

Χαλί Batik 023-103

Χαλί Batik 023-103

230x160 Tzikas Carpets

53,00€

Χαλί Batik 024-102

Χαλί Batik 024-102

230x160 Tzikas Carpets

53,00€

Χαλί Batik 025-102

Χαλί Batik 025-102

230x160 Tzikas Carpets

53,00€

Χαλί Batik 025-104

Χαλί Batik 025-104

230x160 Tzikas Carpets

53,00€

Χαλί Batik 027-102

Χαλί Batik 027-102

230x160 Tzikas Carpets

53,00€

Χαλί Batik 027-104

Χαλί Batik 027-104

230x160 Tzikas Carpets

53,00€

Χαλί Batik 190-106

Χαλί Batik 190-106

230x160 Tzikas Carpets

53,00€

Χαλί Batik 191-102

Χαλί Batik 191-102

230x160 Tzikas Carpets

53,00€

Χαλί Batik 191-106

Χαλί Batik 191-106

230x160 Tzikas Carpets

53,00€


Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 81, Πάτρα, Ελλάδα
info@koulisfamily.gr
Τ: 2610 439888
FIND US