Πολυθρόνα - Μπρεζιέρα


Κουνιστή Πολυθρόνα Valentina
Μπρεζιέρα Contea

Μπρεζιέρα Contea

88x85x99 Felis

812,00€

Μπρεζιέρα Forever

Μπρεζιέρα Forever

80x70x100 Signorini & Coco

2.006,00€

Μπρεζιέρα Lord

Μπρεζιέρα Lord

87x69x112 Selva

2.554,00€

Μπρεζιέρα Miro

Μπρεζιέρα Miro

78x86x104 Gold Confort

1.941,00€

Μπρεζιέρα Miro Capitonnè

Μπρεζιέρα Miro Capitonnè

78x86x104 Gold Confort

2.040,00€

Μπρεζιέρα Scilla

Μπρεζιέρα Scilla

76x92x99 Gold Confort

1.941,00€

Μπρεζιέρα Vendome

Μπρεζιέρα Vendome

89x84x117 Selva

4.268,00€

Μπρεζιέρα Wilde

Μπρεζιέρα Wilde

72x88x118 Grilli

2.685,00€

Πολυθρόνα Acra 0310010
Πολυθρόνα Akka

Πολυθρόνα Akka

88x80x89 Felis

756,00€

Πολυθρόνα Alvin

Πολυθρόνα Alvin

100x99x82 Felis

1.085,00€

Πολυθρόνα Arnold

Πολυθρόνα Arnold

72x77x70 Dema

2.199,00€

Πολυθρόνα Babelia

Πολυθρόνα Babelia

65x68x76 Felis

639,00€

Πολυθρόνα Bali

Πολυθρόνα Bali

87x88x82 Selva

4.590,00€

Πολυθρόνα Betty

Πολυθρόνα Betty

72x77x70 Dema

1.772,00€

Πολυθρόνα Betty

Πολυθρόνα Betty

78x74x70 Daytona - Signorini & Coco

2.871,00€

Πολυθρόνα Betty Elite

Πολυθρόνα Betty Elite

78x74x70 Daytona - Signorini & Coco

2.703,00€

Πολυθρόνα Betty Luxury

Πολυθρόνα Betty Luxury

78x74x70 Daytona - Signorini & Coco

3.054,00€

Πολυθρόνα Boule

Πολυθρόνα Boule

70x70x70 Dema

3.003,00€

Πολυθρόνα Bridge

Πολυθρόνα Bridge

86x75x82 Selva

2.656,00€

Πολυθρόνα Byron

Πολυθρόνα Byron

106x98x86 Felis

1.469,00€

Πολυθρόνα Chrysler

Πολυθρόνα Chrysler

117x104x79 Selva

6.384,00€

Πολυθρόνα Claire

Πολυθρόνα Claire

66x74x82 Gold Confort

1.841,00€

Πολυθρόνα Clara

Πολυθρόνα Clara

62x59x99 Selva

2.133,00€

Πολυθρόνα Cloud

Πολυθρόνα Cloud

127x67x91 Felis

663,00€

Πολυθρόνα Cuccia

Πολυθρόνα Cuccia

84x80x62 Dema

1.622,00€

Πολυθρόνα Dada

Πολυθρόνα Dada

59x79x81 Dema

1.473,00€

Πολυθρόνα Eden

Πολυθρόνα Eden

91x90x89 Gold Confort

4.799,00€

Πολυθρόνα Edera

Πολυθρόνα Edera

75x107x84 MaxDivani

3.583,00€


Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 81, Πάτρα, Ελλάδα
info@koulisfamily.gr
Τ: 2610 439888
FIND US