Καταστήματα

Ν.E.O Πατρών-Αθηνών 81
Πάτρα, Ελλάδα
Τηλ.:+30 2610 439888
Fax:+30 2610 439991
E-mail:info@koulisfamily.gr
Κορίνθου & Κιλκίς
Πάτρα, Ελλάδα
Τηλ.:+30 2610 426226
Fax:+30 2610 435612
E-mail:info@koulisfamily.gr
Ιεροθέου 105Γ & Βύρωνος
Πάτρα, Ελλάδα
Τηλ.:+30 2610 333527
E-mail:info@koulisfamily.gr

Περισσότερες πληροφορίες στο 2610439888 – 2610426226 – 2610333527